Algemene voorwaarden

 

All onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze “Algemene voorwaarden” van DIANSA SOLUTION is gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van Federatie van Nederlandse Branche- verenigingen voor Informatietechnologie FENIT.
Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189.
® FENIT is een wettig gedeponeerd dienst­ en warenmerk. © FENIT 1994 het reprorecht wordt niet uitgeoefend.
Deze standaard is hier te vinden en/of de DIANSA SOLUTION is hier te downloaden.